Get Help

Are you or someone you know a victim of human trafficking?  Are you not sure but want to learn more?

Step 1: Education

Click here to find out more about human trafficking. 

Step 2: Find help

If you or the person who is a victim is from Albania then you can click here to contact us and we can route your message to people or organizations in Albania who are in a position to help.

Step 3: Seek out other organizations

If you are not from Albania or you need assistance that we are unable to provide you can find a list of organizations Related to AAGW by clicking here.

Merr ndihme

A jeni ju ose dikush që njihni një viktimë të trafikimit njerëzor? A nuk jeni i sigurt por doni të mësoni më shumë?

Hapi 1: Edukimi

Klikoni këtu për të mësuar më shumë rreth trafikimit të qenieve njerëzore.

Hapi 2: Gjeni ndihmë

Nëse ju ose personi që është viktimë është nga Shqipëria, atëherë mund të klikoni këtu për të na kontaktuar dhe ne mund të përcjellim mesazhin tuaj te njerëzit ose organizatat në Shqipëri që janë në gjendje të ndihmojnë.

Hapi 3: Kërkoni organizata të tjera

Nëse nuk jeni nga Shqipëria ose keni nevojë për ndihmë që ne nuk jemi në gjendje t'ju ofrojmë ju mund të gjeni një listë të organizatave që lidhen me AAGW duke klikuar këtu.

Please Donate Today!

AAGW is a non-profit organization and we can only survive by donations from people like you

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"f8570":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(255, 255, 255)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"f8570":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Donate Now
>