Get Help

Step 1: Call
If you suspect you have encountered a victim of human trafficking, call or text the National Human Trafficking Hotline


SMS: 233733 (Text "HELP" or "INFO")

Hours: 24 hours, 7 days a week

TTY: 711
Step 2: Find Help
If you or the person who is a victim is from Albania then you can click here to contact us and we can route your message to people or organizations in Albania who are in a position to help.

If you are in Albania, call +355 116006
Step 3: Educate Yourself About Trafficking
Step 4: Seek Our Other Organizations
If you are not from Albania or you need assistance that we are unable to provide you can find a list of organizations Related to AAGW by clicking here.
Hapi 1: Telefono
Nëse dyshoni se keni hasur në një viktimë të trafikimit njerëzor, telefononi ose dërgoni mesazh në Linjën Kombëtare për Trafikimin Njerëzore


SMS: 233733 (dergoni mesazh "HELP" ose "INFO")

Hora: 24 ore, 7 ditë në javë

TTY: 711
Hapi 2: Gjeni ndihmë
Nëse ju ose personi që është viktimë është nga Shqipëria, atëherë mund të klikoni këtu për të na kontaktuar dhe ne mund të përcjellim mesazhin tuaj te njerëzit ose organizatat në Shqipëri që janë në gjendje të ndihmojnë.

Nese jeni ne Shqiperi dhe keni nevoje per ndihme, kontackto +355 116006
Hapi 3:  Edukoni veten rreth trafikimit
Klikoni këtu për të mësuar më shumë rreth trafikimit të qenieve njerëzore.
Hapi 4: Kërkoni organizata të tjera
Nëse nuk jeni nga Shqipëria ose keni nevojë për ndihmë që ne nuk jemi në gjendje t'ju ofrojmë ju mund të gjeni një listë të organizatave që lidhen me AAGW duke klikuar këtu.

Our Mission:

To support trafficking and domestic violence survivors in Albania as they move out of the shelter, reintegrate, and support themselves independently.

Our Vision:

A world without sexual violence or human trafficking. 

Please Donate Today!

AAGW is a non-profit organization and we can only survive by donations from people like you